Menu Close

Oracle Warehouse Builder nepalaiko ryšio su duomenų baze

OWB 11g nepalaiko ryšio su duomenų baze (angl. keep alive). Palikus ilgesniam laikui, DB suveikia “time out” ir OWB atjungiamas. Labai negerai, jei pamirštama viską išsaugoti. Tenka išnaujo jungti OWB ir pakartoti pakeitimus.

OWB time out
OWB time out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *