Kaip importuoti egzistuojančias lenteles į Oracle Warehouse Builder

Į Oracle Warehouse Builder 10g importuoti lenteles tenka, kai lentelės sukuriamos per SQL skriptus, o ne per OWB įrankį. OWB11g versijoje labai panašiai vyksta lentelės importas. Daroma prielaida, kad lentelė jau yra duomenų sandėlio schemoje.

Atsidarome Design Center. Ant duomenų sandėlio duomenų bazės modulio spaudžiame dešinį ir Import…

image

Atsidariusiame lange spausti Next>

image

Palikti pažymėta tik Tables ir “Use a synonym to lookup objects”. Bus atrinktos tik lentelės. Spausti Next>

 image

Išskleisti šaką “Tables” ir sąraše surasti norimą lentelę. Šiuo atveju TIME_DIMENSION

image

Permesti pažymėtą lentelę į dešinę pusę ir spausti Finish

image

Lentelė įkeliama

image

Įkėlimo būsenos langas. Spaudžiamas OK

image

Lentelė atsiranda duomenų sandėlio modulio lentelių sąraše.

image

Dabar ją reikia sukonfigūruoti, kad nebūtų iš naujo diegiama į schemą. Apsisaugome nuo sukurtos lentelės ištrynimo ar perrašymo. Ant lentelės spaudžiame dešinį ir Configure…

image

Nuimame varnelę ties Deployable. Ši lentelė bus matoma ir galima naudoti OWB projekte, bet ji nebus diegiama iš OWB įrankio, nes ji buvo sukurta per SQL skriptus.

image