Kas pakeitė Oracle HTML DB

Neseniai instaliavau Oracle 10gR2 ir programas iš Companion CD. Ten buvo Oracle HTML DB. Visa dokumentacija apie šį produktą yra maždaug 2005 metų, o su Oracle 11g jos jau nebėra. Įdomu pasidarė, kas nutiko.

O gi pasirodo Oracle HTML DB buvo pervadintas (ir patobulintas) į APEX – Oracle Application Express.